LOGIC – פארק יקום

/ על הפרויקט

תכנון משרדים בשטחים נרחבים בזמן קצר ביותר. המשרדים תוכננו לפי התפלגות מחלקות החברה, יחד עם גמישות להתאמות ושינויים עתידיים.

/ פרטים

שם הפרויקט /

LOGIC

סיום ביצוע /
2009
מיקום /
פארק יקום
היקף /
4500 מ"ר
מזמין /
LOGIC